Етрополски балкан

Posted by Lio Popov

  • На пътя между Етрополе и Етрополския манастир:
  • По пътя към село Ямна-едно красиво място, разкриващо истинския Балкан

  • Изгледи от местността "Звездата" - Етрополе и заобикалящата я планина
  • Бялата река - може би заради буйността й и цвета, който се вижда.
2007 година, май2008 година - Бялата река, май

  • Река Малки Искър

2008, май 2007, май

  • Местността "Звездата" - тук е паметника, храм св. "Никола" и Бялата река

Изворът преди водопада

Posted by Lio Popov

Изворчето, от което тръгва пътя на водата към водопада.

Реката преди да стигне до водопада.

Етрополски водопад

Posted by Lio Popov

Водопадът се намира в планината на Етрополе непосредствено под манастира "Варовитец". Преди самият водопад водите се подготвят за падането. :)

Това е Етрополския водопад. В различните сезони е различен, но когато има дъждове ми се иска да остана там за винаги.

Последователи