В центъра на град Етрополе се намира Паметник на освобождението (1868-1878).
Достойно място за загиналите от Руско-Турската освободителната война.
Надписа на самият паметник е достатъчен, за почитта на хората, които са го посторили.

"Пътниче,
като си отидеш разкажи,
че за свободата на родината
и брата роб умряха те!"

Последователи