С малко тъга и носталгия си спомняме за празничната среща в училището на 05.04.2012г. С много песни, танци, презентации и усмивки премина празникът по случай 8 април- Международния ден на ромите. Той беше организиран от ръководителите от проект „Ромите-дивото цвете на Европа“. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Договор № БС- 33.9-077/13.10.2011г. с ЦОИДУЕМ на СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе, София област, като партньори по проекта са ОУ “Христо Ботев“- с. Лопян. Приоритет 3: “Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система”. Тема: Утвърждаване на културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.

Последователи