Етрополе

Posted by Lio Popov in

Добре дошли на сайта за град Етрополе в Стара планина!

Часовниковата кула в ЕтрополеEтрополе е разположен в малко долинно разширение на река Малки Искър в източното подножие на Етрополската планина. Намира се на разстояние 90 км от град София, 13 km от Правец, 27 - от Средногорие.Етрополе е средновековно българско селище, възникнало на мястото на по-старо селище. В началото на IX век влиза в пределите на Първата българска държава. Споменава се в приписка от 1620 година. Станция на добре укрепен път през XVI век, Етрополе се издига като стопански център със силно развито рударство (до XVII век) и свързаните с него занаяти - железарство, златарство, ножарство, производство на оръжия, земеделски сечива. В града се секат монети. (XVII век).
************
ОУ "Христо Ботев", най-старото
училище в Етрополе
ОУ През Възраждането Етрополе е просветно средище. През 1749 година селището е разрушено от земетресение. Будните планинци бързо го възстановяват и дочакват 1791 година, когато шест пъти е нападано и разграбвано от кърджалии.През 1869 година е учредена българска община, а през 1870 - Васил Левски основава революционен комитет.Градът е освободен от турска власт на 11 ноември 1877 година.
Музеят в Етрополе, бивш конак

Последователи