Етропослкият манастир "Варовитец" се намира на 6 км от Етрополе. Предполага се, че е основан през XII век. По време на турското робство е най-важният книжовен център в северните български земи. В края на XVI век и през XVII век в манастира и в Етрополе възниква Етрополската книжовна школа с главни представители йеромонах Данаил Етрополски, йеромонах Рафаил, Захари, Граматик Йоан, Василий Софиянски и др.
По време на национално освободителното движение в Етрополския манастир намира убежище Васил Левски. Архимандрит Хрисан е член на Етрополския революционен комитет.
Датата на построяване на старата църква "Св. Троица" не е известна. През 1682 към нея е направена пристойка. Днешната църква на манастира е изградена през 1858 година. Западно от от основите на стария храм. Дело е на майстори строители Иван и Георги от Брацигово. Църквата е просторна трикорабна, кръстовидна сграда с висок централен купол и четири по-малки купола над ъглите и.
През 1860 година е завършена външната украса.
Стенописите... от миналата година се изписват стените с нов стенопис.Вижте още от Етрополски манастир "Варовитец" .

This entry was posted on 17 август 2008 г. at 09:05 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Публикуване на коментар

Последователи