Етропослкият манастир "Варовитец" се намира на 6 км от Етрополе. Предполага се, че е основан през XII век. По време на турското робство е най-важният книжовен център в северните български земи. В края на XVI век и през XVII век в манастира и в Етрополе възниква Етрополската книжовна школа с главни представители йеромонах Данаил Етрополски, йеромонах Рафаил, Захари, Граматик Йоан, Василий Софиянски и др.
По време на национално освободителното движение в Етрополския манастир намира убежище Васил Левски. Архимандрит Хрисан е член на Етрополския революционен комитет.
Датата на построяване на старата църква "Св. Троица" не е известна. През 1682 към нея е направена пристойка. Днешната църква на манастира е изградена през 1858 година. Западно от от основите на стария храм. Дело е на майстори строители Иван и Георги от Брацигово. Църквата е просторна трикорабна, кръстовидна сграда с висок централен купол и четири по-малки купола над ъглите и.
През 1860 година е завършена външната украса.
Стенописите... от миналата година се изписват стените с нов стенопис.Вижте още от Етрополски манастир "Варовитец" .

От миналата година съм свидетел на унищожаването на стенописите в църквата в манастира "Света Троица" ("Варовитец") - Етрополе. През юли 2007, влизайки в тази църква, имайки желание да запаля свещ, ме посрещнаха бели стени. Запитах се какво се е случило с хубавите, стари стенописи на тази църква. До колкото помня бяха правени от майстори, ученици на Захари Зограф. Просто са заличени с минаването на четката с бял цвят...
Година по-късно има голям напредък в изрисуването на стените... В нов стил...
Искам да намеря отговор на въпросите си...
Имаше нужда от реставрация на църквата и стенописите, но те бяха уникални.
Какво стана със старите стенописи? Наистина ли останаха под бялата боя и "новите" изрисувани стени? Сега влизайки в тази църква влизам в църква от 21 век, а не от 17-18 век.

Последователи